BALLER

Скачать [02:58] Dirtcaps x Kid de Luca - Baller
Скачать [02:34] BALLER - I`m a YOUNG
Скачать [03:25] BALLER feat BaGi - Мен ушiн оте кымбат [VipSounD.kz]
Скачать [03:51] BALLER ft BaGi[www.kazserver.kz] - Маган ендi жолама by ansa.f.c.barca@mail.ru[www.kazserver.kz]
Мумкiн бiреулер ушiн махаббат жайгана сегiз арiп
Мумкiн сен ушiн махаббат ол ошпес сезiм
Мумкiн сiздерге махаббат созбен жеткiзiлмейд
Ал б1з махаббат деген создi естiсек кулкiмiз тиiлмейд!

К-СЫ:
Токта-Дауысынды котерме маган
Догар-Айтылган создерiн жалган
Умыт-Откен кундердi умыт
Аулак-Жолама ендi маган
(Маган жолама ендi)

1.
Аспанда кара булт,журекте кара дак
Болды тойдым,сенiн махабатына FUCK
Мен саган ойыншык емеспiн,мактадан жасалган
Мен адаммын,адам заттан туылган

Жетiскен екенсiн,тiрi сезiммен ойнап
Кеткен екенсiн курбыларына уксап
Келебетiн перiште,ал iшiнде iбiлiс
Сенiн бакшанда ешкашан оспейдi жемiс

Кандай апше сенен?кандай карындас? кандай ана?
Мында бiр шукiр сенiмен айырылысканыма
Омiр бойы жалгыз болып откенiм артык
Сен секiлдi кызбен болiскенiмше бахыт

Бахытты кыла алмайсын сен ешкандай жанды
Басыма такап тапаншаны,басамын тутканы
Ал сен кулесiн,шылымды жаймен тартып
Тук болмагандай келесiн,тунде озгемен жатып

Менi сыйла демеймiн,озiндi сыйла
Озгенi ойламасанда,озiндi ойла

2.
Сулулыгын сенiн керек емес ешкiмге
Адам карайды журекке,карамайды емшекке
Кудай озi кешiрсiн,осындай создерiме
Бiрак сонгы шыдамым осы ,тусiнесiнбе

Кулгендердiн басына келсiн,айтарым осы
Жарайды кош бол,сен ендi боссын
Бундай создердi саган арнаймын деп ойламадым
Айтшы маган будан баска барма менiн амалым?

Мен айгiлiмiнба десем,сен менен откен жулдызсын
Шымкаланын барлык балдарына,сен жакын таныссын
Мен кунахармынба десем,сен менен откен екенсiн
Жеке алемiмде сенi ендi мен кормеспiн

Менi корсен,менен аулак жур,отiнемiн
Озiме жауап бермеймiн,саган соз беремiн
Шылымынды тартып,тундетiп журе бергiн
10-жылдан сон кандай ана болганынды корермiн
Скачать [03:16] BALLER - Шымкент
Скачать [04:06] BaGi - Kozderim jilasin dep | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:06] BALLER - Махаббат окигасы
Тунгi улкен суык калада,калдым жалгыссырап
Суйiктiмнен айырылып,мен,шектiм зардап
Солай болатынын менiн журегiм сезгендей
Бiр касiретке ушарайтынынды,жiбергiм келмей

Айттым сол отырыска барма деп жаным
Сол кунi бурынгы сыныптастарын жиналатын
Сол жыйынга елден калмай сенде бардын
Еш кайда бармай,отыршы дегенде тындамадын

Отырыстан сон алып кетейiн сенi дедiм
Ол айтканымада сен еш конбедiн
Кун бата бастаганда,озiмдi жайсыз сезiндiм
Саган телефон шалдым,сен котермедiн

Студиадан шыгып, кафеге бардым отырыс болган
Афицианттар айтты,олар бiраз болды,багана кайткан
Ары берi каланы аралап шыктым!!!
Уйiне барып есiктi каканымда,анан жылап шыкты

Сол кезде,журек соккым баяаулады
Тiлiмдi жутканымдай.сойле алмай калдым
Анан елжiреп жылап уйге кiргiздi
Не болып калганын жайлап маган жеткiздi

Жаным,ботаканым,менiн тiлiмдi неге алмадын
Айттымгой саган сол отырыска бармагын
Сол отырыстан кайтып келе жатканында
Серуендеп тунгi каланын таза ауасында

Жолдын бойынан бiр колiк улкен жылдамдыкпен
Менiн омiр манiмдi колiкпен кагып кеткен
Кыршыны кыйылгыр мас жургiзушi
Аракка тойып,темiр тулпарды жургiздi

Ендi маган суйiктiмдi кiм кайтарып бередi
Ол жургiзушiнiн жай сотталганы маган жетпейдi
Сенгiм келмейдi,осылай болганына
Неге омiр катал,неге осылай келедi ажал???
Скачать [03:13] BALLER feat. BaGi - Асыл Анам
Скачать [03:50] Merko ft BALLER,BaGi - Ortenip janim
Скачать [06:09] Ringbaan - The Baller (Original Mix)
Скачать [02:24] BaGi feat BALLER - Апама жездем сай
Скачать [02:38] BALLER - #CHAIKI
Скачать [02:56] (Kazaktar.ucoz.kz) BALLER ft BaGi - Cен уйреттiн суйудi (Kazaktar.ucoz.kz)
Скачать [03:33] BALLER - Жетiм бала
Скачать [03:27] BALLER - Бул махаббат
Скачать [03:05] BALLER x Bro Upgrade - По накури дури
Скачать [03:06] BaGi ft Шохан - Айтарым жоқ саған | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:36] BALLER ft BaGi - Орхидея
Скачать [03:51] BaGi & Baller - Тыныш,тыныш
Скачать [03:27] BALLER x HIRO - Бул South Side ( beat by Brain's Music prod.)
Скачать [03:16] BaGi - Mumkin emes | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:39] BALLER x V $ X V (PRiNCE) - Ш.A.Б. (11block music)
Скачать [02:49] BALLER - Заман озгерген
Скачать [03:38] BALLER - #BULSWAG
Скачать [03:52] ШоХан ft BALLER - АСТАНА ШЫМКЕНТ
Скачать [02:41] V $ X V PRiNCE x BALLER - Колесо По Трассе (mixed\mastered by Dizlen RL 9MM)
Скачать [02:00] .ιllιlι.ιl BALLER - Шым Сайт
Уакыт оте келе РЭП жолы мен1мен б1рге
Жылдар оте келе мен1н флоуым коркейуде
М1не мен1н жагалауым арине Шым сайт
Рэп Жолында мен1н флоуым еш токтамайд

жанына жагады алдынганы рэп флоу.
бул футбол дайын бол , мен согамын саган гол,
Кулагынан к1р1п бойынды алды дауысым
Каз1рг1 жагдайыма оз1м жетт1м бауырым

Ор1мн1н озгеру1не к1нал1 Хип-ХАП
Бул катал заманда оз1нд1 уста мыктап
Wazup джига ел1ктеме, ол жай нига
Оз тауарынды жаса,плагиаттан алыста

Куыста шан шег1п,рэп кагазга жазып
1ш1мд1к 1ш1п, уакытты отк1з1п
Токк1з1п сианы, ак парактын бет1не
Жана б1р трек келед1 осы ом1рге

Ыстык флоу назарында, Шым сайт
mp3 форматта б1рнеше мегабайт
Кок туст1 джинсы, ак найк кроссы
Баста ню эра бул май стайл бра

Онтуст1к аумактан 11-ш1 ауданнан
Ар жагалаулардан, сарбаздарым жиналган
Улкен бетонды дуалдар арсынан б1з шыктык
Шым каланын м1нез1н тек б1з корсетт1к

Наша, 1шк1л1к, акындык, рэп оку
Ак паракка уйкас создерд1 косу
Итеред1 мазгынды, арб1р шыккан соз
Соз1не жауап бер соз1н болмасын бос

Кызыннын кулагында б1зд1н дауыс кайта кайта
Сезем лаззат беред б1зд1н войс кайта кайта
32- катар шумак , жетене жетт1
Болды м1не мен1н эфир1м оз шег1не жетт1
Скачать [03:33] BaGi - Мен сенен сұранбаймын | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:30] Baller feat Kadem (BANDANA) - Ертенін еркесі [2013]
Скачать [02:10] BALLER x $taFFord - #ДидтаKетед
Скачать [03:19] BALLER TruMan ft BaG - Жылама[new ver.]
Скачать [02:33] BALLER - S.W.А.G
Скачать [02:56] BALLER feat BAGI - Сен үйреттiн сүюдi
Скачать [02:20] BALLER - Сенiн ойынша
Скачать [03:22] Lil' Flip Feat Flip My Chips - I'm A Baller (Качает Saab)
Скачать [02:53] BALLER - Аман болгын
Скачать [04:05] Mack 10 Feat. Glasses Malone & Red Cafe - - Big Baller
Скачать [02:29] BALLER ft Se7en - #ORIGINAL HIP HOP
Скачать [02:59] BALLER - $UPV (prod.by 11BLOCK MUSIC)
Скачать [03:44] BALLER - Hip Hop Чиновник
Скачать [01:36] .ιllιlι.ιl Baller - РЭПрезент[оз1м жайлы]
Саган б1раз тус1н1к беру керек сек1лд1м1н
Енд1 осы рэпрезент оз ом1р1м жайлы 1н1м
2-жыл бурын к1м б1л1пт1 бундай боларын
Хип-ХОП жолына мен1нде косылатыным

Арманым мен1н к1шкентайымда баска ед1
Б1рак Рэп мен1н ом1р1м екен1н тус1нд1м енд1
2-жыл алдын,кулагымда журд1 ХИП-ХАП
Мен1де тындайтындар болады деп к1м ойлад

К1м ойлапты мен1н булай озгерет1н1мд1
Кез1нде басын шайкагандар, енд1 маган сенд1
Анашым ойлайтын балалыкпен 1степ журген1 деп
Уакыт оте келе, бул ойын емес екен1н б1лед

Енд1 мен1н мамандыгым, коше акыны
Казак рэп1н котеру, бул ом1р1мн1н планы
11-ш1 блогтан шыктым,оны умытпаймын
Бул жерде ХИП-ХОПты дамытуга бар1н жасаймын

Алты нол1 бар адамнын баласы болмасамда
93-ш1 жылы койлекте туылмасамда
Оз катарымнан калмай келем1н мен
Мен1н тус1нген1м бар1 болады уакытымен

Жокшылыкты корген, коше баласымын демейм1н
От1р1к оз1мд1 коше баласына тенемейм1н
Байда емес,кедейде емес,орта жануяданмын
Калам мен паракты алып шындыкты жазамын

От басымыда,акындык,анш1л1к жактан ешк1м жок
Ата-анам тангалуда,одан мен1н кон1л1м ток
Болашагымнын барына катты мен сенем1н
Сол сен1мд1 сактап тузу жолмен келем1н

Сенем1н тек кана жалгыз тан1р1ме
Улкен алгыс б1лд1рем,хип-хопта журген1ме
Осы ом1рде оз орнымды тапканыма
Улкен курмет B.I.G 2-pac аталарыма
Скачать [03:25] BALLER feat. DANA.mp3 - BUL MAXABBAT
Скачать [02:08] BALLER - Тосекте коянмын
Скачать [02:00] BALLER - Осиет
Скачать [02:31] BALLER - Green paper
Скачать [03:45] BALLER feat BaGi - Sagan ne keregin bilemin
Скачать [03:43] BaGi - Махаббат мұңы | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:13] [muzmo.ru] BALLER feat. BaGi - Асыл Анам [muzmo.ru]
Скачать [03:33] BALLER feat B Jigga - Kowe
Скачать [02:46] BALLER ft West Style - New school
Скачать [02:38] .ιllιlι.ιl BALLER - Балапаныма
Скачать [03:05] BALLER - #ANT (prod.by 11blockmusic)
Скачать [03:27] BALLER - BALLER - Бул махаббат
Скачать [02:17] BALLER x Naizagai Naiza - Buck wild ( beat by Brain's Music prod.)
Скачать [03:31] Baller - Манга По Хуй
Скачать [02:58] BALLER - #INDAHOOD
Скачать [02:08] BALLER - #OSTEPENIS` (prod.by11blockmusic)
Скачать [01:37] BALLER - Казipгi махаббат
Скачать [03:51] BALLER ft BaGi - Маган ендi жолама
Скачать [05:56] Lil' Troy - Wanna Be a Baller
Скачать [01:13] BALLER - #prostokuplet (prod by 11block music)
Скачать [04:47] ★ KADEM ft BALLER - Сол баяғы толқын (2013)
Скачать [03:58] BALLER feat. BaGi - Жасыл тустi махаббат
Скачать [03:57] Baller ft Dana - Бул махаббат
Скачать [02:48] BaGi ft BALLER - Жүрегім ауырады сені ойласам
Скачать [03:50] Baller & BaGi - Ortenip Janym
Скачать [05:45] ★ Lil Troy - Wanna Be A Baller
Lil' Troy
Wanna Be A Balla lyrics

[[Chorus]]
Wanna be a -- baller, shot caller
Twenty inch blades -- on the Impala
A caller gettin laid tonight
Swisher rolled tight, gotta spray my ice
I hit the HIIIGHWAY, making money the FLYYYY WAY
But there's got to be a BETT-ER WAYY!
A better way, better way, YEAH-AHHHH

[Yungstar]
I'ma -- baller, I'ma twenty inch crawler
Blades on Impala, diamond rottweiller
Octane hauler, not a leader not follower
Break these boys off I'ma twenty inch crawler
Bust a left, a right, I'm outta sight I'm throwed
I'm bouncin off the road I'm in a modem with them foe dem
Tiny tune -- hop out my big body form
Chain with the chong, can't forget Moet along
I'm hot, find me lookin good, diamonds against my wood
Man it's understood -- got money in my hood
I'm pushing big body can't stop me
For the nine-eight got to sell a million copy
I'ma crawl slow puffin on the Optimo hit the sto'
I'ma go real slow -- puffin indo out the do'
I'ma lit the stash green, man I'm lookin clean
Want remote control screens with ice bezeltynes

[[Chorus]]
Wanna be a -- baller, shot caller
Twenty inch blades -- on the Impala
A caller gettin laid tonight
Swisher rolled tight, gotta spray my ice
I hit the HIIIGHWAY, making money the FLYYYY WAY
But there's got to be a BETT-ER WAYY!
A better way, better way, YEAH-AHHHH

[Fat Pat]
Big ballin, smashin, makin my ends
Smokin big killa gettin high in the Benz
Big ballin, smashin, makin my ends
Smokin big killa gettin high in the Benz
In the wind smoke goes as I crawl down on Vogues
Twenty Lorenzo, smoke all up in my nose
Yo' eyes, get froze, as you see my low
Candy-red, two-do', let my top down slow
Hittin, my remote, sittin, in my shit
Presidential V-12 with that AMG kit
It don't quit, as I get high
From K.C. to H-Town, connectin SouthSide
Now we worldwide, watch me highside
Fat Pat blowin killa, can't be denied
187 thugs, oh yeah we got love
Blowin sticky green we flow through and above
[[Chorus]]
Wanna be a -- baller, shot caller
Twenty inch blades -- on the Impala
A caller gettin laid tonight
Swisher rolled tight, gotta spray my ice
I hit the HIIIGHWAY, making money the FLYYYY WAY
But there's got to be a BETT-ER WAYY!
A better way, better way, YEAH-AHHHH
[ Lyrics from: http://vkontakte.ru/vladd ]
[Lil' Will]
Sittin' Fat Down South, rollin Benz on blocks
Mo' scrilla I got, signin with Shortstop
And that's for real, so tell me how you feel
To make a million dollars out my first record deal
Shortstop -- puttin up your motherfuckin ear
Really really don't give a fuck and I ain't drinkin on no beer
Codeine what I sip, pistol grip when I ride
Trunk hit fo' life baby it's SouthSide
We on a fuckin mission Expedition Navigator
That's how we be ridin, alligator suitcasin
Puttin it in your face, and that's for real
Shinin harder than the grill it's the player Lil' Will
Down with the 2-Low, Yungstar be a thug
So nigga nigga what? I'm down with my own thugs
Mo' thugs in the pound, you know it's goin down
Represent that H-Town, pop trunks surround by sound

[[Chorus]]
Wanna be a -- baller, shot caller
Twenty inch blades -- on the Impala
A caller gettin laid tonight
Swisher rolled tight, gotta spray my ice
I hit the HIIIGHWAY, making money the FLYYYY WAY
But there's got to be a BETT-ER WAYY!
A better way, better way, YEAH-AHHHH

[Yungstar]
I gots to get better man, it gots to move on
Switched from Motorola to a PrimeCo phone
Broke in two chrome, now you know no dope pigeon
Used to count my spoke, now these hoes count my inches
Had to get older -- man it got colder
I done got grown and got a chip on my shoulder
Licks in Kuwait, go
Скачать [03:36] BaGi ft BALLER - Орхидея | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [04:32] BaGi - Ініме | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [04:15] Third Eye Blind - Crystal Baller
Скачать [03:25] Baller feat Bagi - Мен ушiн оте кымбат
Скачать [02:45] BALLER - Аsh QAZAQ Pro-дагы ШYNGYS-ка жанеде жанындагы жугермектерге
Скачать [02:41] BALLER feat Federal - New INFO
Скачать [04:20] Baller & HiRoSima - Мой дом, город Шымкент (щщс)
Скачать [04:08] Bro (UpGrade) ft X-level and BALLER - X-TAWN ( prod.by HiRoSima )
Скачать [03:00] BaGi - Жалғыз махаббат | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:19] BaGi - Мен саған лайықты емеспін | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:58] BALLER ft Davinci - Сыйкырлы кагаз
Скачать [03:25] BALLER ft BaGi [11 block conection] - Мен ушiн оте кымбат
Скачать [03:09] Baller - Intro (228)
Скачать [03:31] BALLER - BALLER-дiн 1-кундiк омipi
Скачать [00:54] BALLER - Менiмен болсай
Скачать [04:19] BALLER ft BaGi - Каракозiме[new ver.]
Скачать [04:08] BaGi feat BALLER - Bahh Tee emespin
Скачать [04:34] Ra1 ft X-LEVEL and BALLER - 11Block connection
Скачать [02:48] BALLER ft Ash KasKir - Батыс-Онтустiк
Скачать [02:57] BaGi feat БауырЖАН - Сағым елес | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:52] BALLER feat BaGi - Тандауым хип-хоп ansa.f.c.barca@mail.ru
Скачать [02:56] Baller feat. Bagi - Сен уйреттiн суйудi_(musiclife.kz) - Baller feat. Bagi - Сен уйреттiн суйудi_(musiclife.kz)
Скачать [02:50] BALLER ft Olzhas[pripev] - Любовная история [Дамиля и Хальбек]
Скачать [02:46] BaGi - Umtilamin sagan (ft Baller)
Скачать [04:30] BALLER ft. BoNT MC and DaKa - Шымкент шешен...
Скачать [02:52] Miko_Upgrade_feat_Baller - За Тебя, Бәке ♔ Казахская Драма ♔
Скачать [02:22] BALLER feat BaGi - Чайка
Скачать [02:20] BALLER ft Aseka [stimul life] - Shym SIDE
Скачать [02:52] BALLER - Екі,екі,сегіз(228)
Скачать [02:48] Ra1 feat. BALLER - - Кошелерге
Скачать [04:26] Shadowville Productions - Baller Theme (Instrumental) http://vkontakte.ru/club27510516
Скачать [03:54] A.J. ft BaGi and Baller - бул шын журект1н ан1
Скачать [03:29] HiRoSima ft. Baller, Lil Tee - Say I
Скачать [03:58] BALLER feat BaGi - Жасыл тустi махаббат
Скачать [04:26] Kingpin Skinny Pimp - I Been A Baller
Скачать [01:59] BALLER feat SE7EN От пен от қарсы болмайды - vk.com/erjankz
Скачать [02:42] baller - саган шындык керек па
Скачать [02:48] Ra1 feat BALLER - Кошелерге
Скачать [03:00] BALLER ft Ra1[rauan] - Жаман style[new ver.]
Скачать [03:12] BALLER ft X-LEVEL MONE - MONEY
Скачать [03:17] Baller & Bagi |Ернар Калмырза| - Енді барі бітті [AlyBek.kz@mail.ru][vc.com/alybeek]
Скачать [05:20] BaGi - Ән жинақтан үзінділер (Sampler) | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:12] BaGi - Jaigana dospiz [Romeo & Juliet] | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:55] Azat ft. Baller & Bagi - 5 күндік жалған өмір
Скачать [03:39] BALLER ft. Curve(при.уч Seit) - Сенін мінезінде
Скачать [03:34] BALLER - 3kg (feat. BOW, HIRO) [Hip-Hop|Rap|Trap]
Скачать [04:10] BALLER ft Тука - Басымды ауыртпа [VipSounD.kz] by Kunya792
Скачать [03:42] Bone Crusher & DJ Smallz - Gangster Baller (feat. Stat Quo)
Скачать [04:36] Bagi & Baller - Bahh Tee емеспин|Released by Miko
Скачать [03:45] BaGi feat BALLER - Tinish tinish(kz ver.)
Скачать [02:41] Cuba Libre feat. Baller-T - белий ксенон
Скачать [04:36] BAGI & BALLER - БАХТИ ЕМЕСПИН
Скачать [03:13] BALLER - Бирге болайык
Скачать [02:51] Yung Sonny - I'm a baller
Скачать [03:39] Lil' Troy - Wanna Be A Baller
Скачать [03:50] BaGi - Jalgiz ozin kereksin magan | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:28] Bahtiyar feat BALLER - Махаббат манг1 емес
Скачать [03:50] Merko ft BALLER,BaGi - Ortenip janim
Скачать [03:29] HIRO a.k.a. HiRoSima - Say I (feat. Lil Tee, Baller)
Скачать [05:55] Lil' Troy - Wanna Be A Baller
Скачать [03:19] BALLER x Se7en - Ұмытпа | vk.com/kzraportal
Скачать [06:54] Ringbaan - The Baller (Original Mix)
Скачать [03:02] BALLER - Нурсултан-нын окигасы | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [04:19] BALLER ft BaGi - Каракозiме[new ver.]
Скачать [03:29] BALLER - Есімде жок
Скачать [01:59] BALLER feat SE7EN - От пен от карсы болмайды | vk.com/bagiballer11block
Скачать [01:20] BALLER - ТОМПАҚ,АЛҒА АЛҒА - vk.com/erjankz
Скачать [07:08] ▂ ▃ ▅ ▆ █♫♪ ►Lil troy,youngsta - hawk,phat pat(WANNA B A BALLER)chopped & skrewed
Скачать [02:59] LL Cool J - Super Baller
Скачать [04:12] Ersik ft Baller,BaGi - Songi d - Ersik ft Baller,BaGi - Songi d
Скачать [03:52] ШоХан feat BALLER - Шымкент жане Астана
Скачать [02:23] BALLER - Адамнан адам,наданнан надан
Скачать [03:52] BALLER feat BaGi - Тандауым хип-хоп [AlyBek.kz@mail.ru][vc.com/alybeek]
Скачать [01:20] BALLER - ОҚУ,ТОМПАҚ - vk.com/erjankz
Скачать [03:41] Flo Rida - Baller
Скачать [03:08] BALLER x BaGi x Miko Upgrade - Махаббат ( beat by Brain's Music prod.)
Скачать [04:21] Еф/Baller/Graf - скучаю (заходи к нам http://vk.com/liricatlt)
Скачать [03:42] Bone Crusher And Dj Smallz - Gangster Baller Ft Stat Quo
Скачать [04:36] BaGi ft Baller - Bahh Tee емеспін
Скачать [03:38] BALLER ft MERKO-Байланган сезi - BALLER ft MERKO-Байланган сезiм.mp3
Скачать [02:17] PonyBoy - Perky Pie - 16 i Wish i Was a Baller
Скачать [04:28] Young Baller feat Annabelle - SUNSHINE
SUNSHINE

Ha, yea…sunshine…

1
I ‘m so fresh so clean when I slide down tha street
In my new pair o’ kicks and my new white T
Wit flavor like summer and sunrays in my roll
I’m shinin’ like a dime-piece I’m bouncing sun balls
Money on my mind and u know it feels right
I’m walkin down my city I’m on top o’ my grind
I’m so hot wit my style so dirty wit my cheese
Wit sunshine in my way don’t u know what time it is
I’m da capital boy and I’m getting my dough
Getting love from my ladies and respect from my dogs
Cuz I’m from da K City and dat’s my spot
No matter where I’m at I hear dem say wussup
Now I’m up on my block just actin’ a fool
Spittin funky flows and keeping it cool
Dis beautiful day ain’t a cloud on my sky
My life in da heat and sunshine so bright

Chorus
Sunshine in your eyes
In the day, at the night
Sunshine when you smile
It’s sunshine, it’s sunshine

Sunshine in your eyes
Can you feel it inside?
Seems just like butterflies
It’s sunshine, it’s sunshine

2
Bling-bling dat’s how da beat bumpin’
You can find me in da lounge chillin out wit some junkies
Wit spirits real high and smile on my front
I’m swagin’ thro’ da club and y’all know I’m boutta stunt
Step up on da stage make da party go boom
Turn it on a lil bit now errbody make a move
To da left to da right I wanna see what it do
Make sure da girls keep shakin and disco ball spinnin,
Errbody stay high man it ain’t no daydreamin
Sunshine everywhere from da floor to da ceiling,
Love is in da air so dis one for my woman
If u party over here get loose and get silly
We up in da building’ so dis one for my homies
Raise yo cups to da top and show how u ballin
Da house is on smash and ain’t nobody yawnin’
Sunshine ain’t goin’ off till six in da morning

Chorus

3
When the sky is clouded and it’s cold and rainy
And it’s scary to go ‘head but you gotta keep playin
When you feel no strength but you gotta be a man
When yo gotta do yo thang but the game has no sense
Keep yo head str8 up and put on dis song
Up and down round and round but yo life goes on
Yea it’s tough on da grind it’s blood, sweat and tears
Sometimes it hurt u so bad dat u don’t wanna live
But don’t give up young homie somebody got yo back
It’s always light in tha end if u don’t lose da track
It’s always rain after sun and sun after rain
It’s always pain after pleasure and pleasure after pain
So take it easy, keep breathing, somebody love u baby
Somebody wanna see u home somebody need u badly
Life’s a beautiful thang let me see it in yo eyes
Shine is on it till u want it c’mon make a smile!

Chorus

Ooooooh-o-o-oh
Sunshine, sunshine
Скачать [03:48] BALLER ft Kanan1r - АК47 отдыхает сука.mp3
Скачать [03:12] BALLER ft Aseka - Менiн сезiмiм
Скачать [03:39] Lil' Troy - Wanna Be A Baller
Скачать [02:53] BALLER feat Ula MC - Все ровна
Скачать [04:47] BALLER ft Kadem - Сол баяғы толқын
Скачать [04:29] Lil Blacky - Super Baller
that super ballin
I hears the gin and juice
Travels fools up in the impala
It gives me the scoop about them wannabe ballers
How fools out there wanna play
I take another hit on the way and then I blast away
How far blacky
Far enough to go off the edge
I push another buster off the ledge
So I stumble as I head towards the lex
I got my dick on hard and all I thinking bout is sex
Im a shot callin balers when they call me when im coming
Got the dollar sign on my chest so im coming gunning
High powered on the way cruising riverside
To check up on my bitches is a hell of a drive
So drive on
As I lean to the side with my dome perion
Big ballings what I do and fools in my crew to take likely to you busters
And so we say fuck you
Then buck you tuck you in for the night
While im out here making checks your at your funeral sight
So when im hanging with the click and we count them dollars
I feel good cuz everybody in my hood call me mr. super baller

Does everybody know
That super baller
Does everybody see (that super baller)
Yaaa does everybody know
That super baller
Does everybody see (that super baller)

Hey let me call this mother fucker up bullshit
Dam
yo wuz up you reached the super baler
im not here right now so leave a message after the beep and I’ll get back to you
hey blacky wuz up dog
its odm man we over here at the hotel
we got the bitches
ragging on the fools over here
slow pain
man we just chilling we waiting on you
what the fuck what the fuck

now it was once said by a little old jew
always trying to come up yaeh and make a g uhh
cuz when I ball like a curse
to see once in a lifetime
everybody dressing dirt
I guess it gots to me the same
So at the age of 16 I enter the rap game
I had my raps logged down tight
in the day I went to school but I wrote all night
And when I went to class I always fell asleep
But I was up like a mother fucker if you had a beat
My teacher said blacky can it wait
I said no I gots to put some more icing on my cake
I think I made about 50 g’s
I bought a lex a house and a cutlass on d's
My mom is tripping but she really don’t know
And all im thinking if she aint in the county no more
Before my moms fuck with the county again
I rather take the chances doing five to ten
Im not taking the chance im straight making the chance
So now I deserve to take what im gonna get
I bought my moms a house and got it straight
Because all you mother fuckers just playa hate
Yo you really want to know why im so paid
Cuz my money to me it means everything
And to you broke ass bitches making no dollars
And to my family im a real super baler

Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)
Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)

Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)
Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)

Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)
Does everybody know
That super baler
Does everybody see (that super baler)

Does everybody see that super baler
Does everybody see (that super baler)
Скачать [03:33] Kafani - Baller Roll
Скачать [03:28] baller - капля лирики
Скачать [02:27] Bagi and Baller (bagdat -Aidinbek)|| - Журек жыры (bagdat -Aidinbek)||
Скачать [03:04] NIKNVK - Certified Baller
Скачать [03:51] BaGi - Ak shagala | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:59] Baller ft. BaGi - Karakozime [AlyBek.kz@mail.ru][vc.com/alybeek]
Скачать [03:36] BaGi - Sen umitpa | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:34] BALLER - Шымкент
Скачать [03:40] BALLER ft BaGi |Ернар Калмырза| - Журе берме лалектеп |ernar_kalmirza@mail.ru|
Скачать [02:43] BALLER feat MR.KABA - Шыгыстык ару 2
Скачать [04:11] BALLER - Манга по хуй
Скачать [04:36] BALLER ft. BaGi - Мен саган лайыкты емеспин
Скачать [05:47] 2pac feat. Big L, Notorious B.I.G, Big Pun & Eazy-E - Wanna Be A Baller
Скачать [02:24] Baller feat Bagi - Махаббат мангi емес •
Скачать [02:49] Lens Baller - bring it on
Скачать [06:45] OGC - Pump Dance feat. Kelly Love (DJ Sneak Baller Mix)
Скачать [04:25] Piu Piu - Baller (prod. French Fries & Bambounou)
Скачать [03:28] BaGi - Boi zhetken kizdar-ai | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:46] BaGi feat BALLER - Умтыламын саган | vk.com/bagiballer11block
Скачать [02:06] BALLER - I`ma BIG CAT | vk.com/KZRapMania
Скачать [03:32] Lens Baller - Freaky
Скачать [03:26] 2Pac ft. Eminem - *NEW 2012* 2Pac ft. Eminem - "Heaven For A Baller" (DJ Nabz Remix)
Скачать [03:01] BaGi x Se7en - 20karat | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:25] BALLER feat BaGi - Men ushin ote kimbat
Скачать [03:02] Mc Ek@ ft BALLER - Журек Жыры
Скачать [03:14] baller - Без названия
Скачать [04:12] Jaggerjack ft baller & bagi & ersik - sogi dem
Скачать [04:17] Flo Rida feat Sean Kingston - Baller
Скачать [03:28] .ιllιlι.ιl ДЖ a.k.a X-LEVEL ft ШYNGYS_XAN aka BALLER and Malika - Сен мен1н багым
Скачать [05:06] Достық пен махаббат - BALLER, BaGi, Ripasso, Maximum
Скачать [03:50] Baller BaGi - Ortenip_Janym
Скачать [02:16] BALLER - Promo | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [06:26] Mirage Man - Baller
Скачать [04:19] Jim - Big Time Baller
Скачать [03:05] BALLER ft BaGi - Ganja
Скачать [03:07] .ιllιlι.ιl BALLER - 700км
Скачать [02:36] Baller- - Сенiн журегiн тас!
Скачать [03:51] QwaLT ft.BALLER(11 block conne - Боль
Скачать [03:30] 50 CENT - 50 Cent - If I Cant (b/w Wanna Be A Baller)
Скачать [03:15] BaGi ft Se7en - Сен деп [Romeo&Juliet] | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [03:53] BALLER - PZDC
Скачать [03:07] BALLER feat A.J. - мен1н ханшайымым!!!
Скачать [03:35] BaGi feat jantilek - Келеді кездескім | http://vk.com/bagi_baller
Скачать [02:32] BALLER - Салам алейкум!
Скачать [03:32] Tru Baller - Low Miles [EXQUISITE]


На этой странице нашего сайта, вы можете скачать или прослушать песню «BALLER» в мп3 формате. Для того чтобы скачать понравившуюся песню в MP3, Вам нужно всего лишь кликнуть по иконке «Скачать». Для прослушивания любимого или, не очень трека вам надо нажать на иконку «Слушать».

Сейас слушают 50 последних запросов

потап и настя коменских мама, Сalvertron, Военные песни под гитару, Black Everything Is Coming Up Roses Jurky ft VanDerSaint Remix, Wuzet, андрей uniqque, Arid I Wonder How Come, De la Vegas, Nas you gotta love it, Елага, Brett, vocaloid bruno, GOUCHI, harry escott waltz 1308, acon, Игорь МирИмиР Тальков и Паскаль, Яра Яра, This Wheels on Fire, Yanik Coen, гуф сам и минус, bmf fire, nail biter bumbaclart, BALLER

Не нашел нужный тебе трек у нас? Попробуй найти BALLER на музоферме!